Ευκαιρίες Καριέρας

Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας. Χωρίς τη δική τους ουσιαστική συνεισφορά η λειτουργία και η περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας μας δεν θα ήταν δυνατή. Αποτελούν το κλειδί για την επιτυχία της επιχείρησης και σημαντικό κεφάλαιο στο οποίο επενδύουμε διαρκώς για την επίτευξη των βέλτιστων οικονομικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων.

Κάνουν πράξη τα όνειρά μας και χτίζουν το μέλλον μας.

Με απόλυτη επίγνωση της σημασίας του ανθρώπινου δυναμικού για εμάς, αναζητούμε διαρκώς ικανά στελέχη, στηρίζοντας τη συνεχή και πολύπλευρη εξέλιξη τους.

Αν θέλετε να ενταχθείτε στην ομάδα του Screens και να αποτελέσετε ουσιαστικό μέλος μιας δυναμικής και ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, μέσω email: [email protected]